Waarschijnlijk heb je al eens gehoord van de term “detacheren”. Hoewel veel mensen denken dat detacheren en uitzenden hetzelfde is, bestaat er toch een aanzienlijk verschil tussen tussen detacheren en uitzenden. We leggen je het verschil zo goed mogelijk uit in onderstaand artikel.

Detachering en uitzending: fundamentele verschillen

  1. Soort contract
  2. Soort opdracht
  3. Duur van de arbeidsrelatie

1. Soort contract

Een eerste belangrijke verschil tussen detacheren en uitzenden is het soort contract. Een contract uitgegeven door een uitzendbureau heet een uitzendovereenkomst terwijl we in het andere geval spreken van een detacheringsovereenkomst. De instelling die zo’n overeenkomst aangaat, wordt een detacheringsbureau genoemd.

Detacheringsovereenkomst
Een detacheringsovereenkomst is een overeenkomst voor een langere termijn. Meestal gaat het hier om een overeenkomst met een minimale duur van enkele maanden, in sommige gevallen kan het zelfs over enkele jaren gaan. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen of wanneer de opdracht vroegtijdig beëindigd wordt, is hij toch nog steeds verplicht om de gedetacheerde door te blijven betalen. Bij een detacheringsovereenkomst dient er een opzegtermijn nageleefd te worden in het geval van vroegtijdige stopzetting van de overeenkomst. Dit geldt zowel voor de gedetacheerde als voor het detacheringsbureau. We zouden daarom kunnen stellen dat een detacheringsovereenkomst veel gelijkenissen vertoont met een vast contract. Vaak is er bij een detacheringsovereenkomst, net zoals bij een vast contract, ook sprake van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een bedrijfswagen, een dertiende maandloon, etc.

Uitzendovereenkomst
Zowel in de bouw als in andere sectoren, worden uitzendkrachten aan het werk gesteld via een zogenaamde uitzendovereenkomst. In dit geval eindigt de overeenkomst vanaf het moment waarop de opdracht eindigt. En dat is ook meteen het grootste verschil met de detacheringsovereenkomst. Indien de opdracht vroegtijdig beëindigd wordt, stopt de overeenkomst en wordt de uitzendkracht niet langer doorbetaald door het uitzendbureau. Ook is het zo dat de uitzendkracht de uitzendovereenkomst op eender welk moment kan opzeggen zonder dat hij/zij een opzegtermijn moet respecteren. We kunnen hieruit concluderen dat een uitzendovereenkomst veel minder gelijkenissen heeft met een vast contract dan het geval is bij een detacheringsovereenkomst.

verschil-tussen-detacheren-en-uitzenden

2. Soort opdracht

Personeel met specialistische kennis
In de bouw is er veel personeel met specifieke kennis nodig. Denk maar aan al het vakwerk in de afbouw. Indien je als werkgever nood hebt aan vakmannen met specifieke kennis, is een detacheringsovereenkomst de prima keuze. Op deze manier ben je er zeker van dat de gedetacheerde zal blijven totdat de opdracht volledig afgewerkt is.

Personeel met algemene kennis
Ook voor personeel met algemene kennis in de bouw of afbouw, zit je goed bij JJM. Omdat het hier meestal om tijdelijke opdrachten gaat, is een uitzendovereenkomst de beste keuze. Uitzendkrachten zijn zelf in de meeste gevallen ook op zoek naar tijdelijk werk waardoor ze snel kunnen inspringen in het geval van ziekte of afwezigheid van vast personeel. Tegelijkertijd kunnen ze ook vlug doorschakelen naar de volgende opdracht van zodra dat de werkzaamheden beëindigd zijn.

3. Duur van de arbeidsrelatie

Zoals blijkt uit bovenstaande tekst, is de duur van de arbeidsrelatie ook anders bij een detacheringsovereenkomst dan bij een uitzendovereenkomst.

Lange termijn arbeidsrelatie
Indien je als werkgever op zoek bent naar iemand met specifieke kennis in een bepaald domein, is een detacheringsovereenkomst op lange termijn ideaal. Bij dit soort overeenkomst is er dikwijls sprake van extra trainingen, coaching en opleidingen om zeker te zijn dat de medewerker over de vereiste vakkennis beschikt.

Korte termijn arbeidsrelatie
Het is inmiddels duidelijk dat het bij een uitzendovereenkomst in de meeste gevallen gaat om een korte termijn arbeidsrelatie. Vaak is het zo dat er bij dit soort overeenkomsten geen extra begeleiding, opleiding of secundaire voorwaarden voorzien worden. Dit soort arbeidsrelatie past daarom dan ook veel beter bij algemene werkzaamheden.